การตั้งค่า VPN บน Android TV

An Android TV is a smart TV platform designed by Google. It uses the Android operating system and allows you to play series, movies and music on your television without worries through various apps. For example, you can easily stream Spotify and Kodi with it. If you protect your Android TV with a VPN, your internet provider cannot simply see what you are watching. It also gives you access to the American Netflix.

การตั้งค่า VPN บน Android TV

Setting up a VPN on your Android TV can be done in different ways. The easiest is with a VPN app, but you can also set up the VPN manually via a (virtual) router. With a VPN on your Android TV, you’ll be able to access more parts of the Internet in a more secure way. For example, you’ll watch movies that are really only available in America or Europe. There are three different ways to use a VPN on your Android TV:

 • Set up via the VPN app
 • Set up through your router
 • Set up via a virtual router on Windows or Mac

How do I set up a VPN on my Android TV?

There are three ways to set up a VPN on your Android TV. The easiest way is to simply download the appropriate VPN app from the Play Store. However, this becomes a lot trickier if the VPN you’re using doesn’t have its own software. In that case, you can set up your VPN on your router or virtual router. Follow the steps in the tutorials below to learn how to do this.

VPN on Android TV: setting it up via the Play Store

Many good VPN providers have their own software. Often this also means that they offer an Android app as well. If your VPN provider has a VPN app available for Android TV in the Play Store, you can install it on your Android TV very easily. Not sure which VPN to choose? Then scroll down a little further, where we recommend the best VPN for your Android TV.

 1. First of all, go to the website of your chosen VPN provider, for example ExpressVPN, and create an account. Choose a subscription and payment method and come up with a good password for your account.
 2. Search the App Store on your Android TV for your provider’s VPN app and download this VPN software.
 3. Open the app and log in with the account details you created in step 1.
 4. The app is now ready to use. Choose the VPN server you want to go online with. Keep in mind that the server choice determines what kind of options you have online. Do you want to watch American Netflix? So choose a server in the United States.
 5. Turn the VPN on by clicking the on button or ‘Connect’.

Your Android TV is now protected by the VPN. You can use your TV as you normally would, only you enjoy more online privacy, security and freedom.

VPN on Android TV: setting it up through your router

When you install a VPN on your router, all devices connected to that router are automatically protected by the VPN. So this also works for your Android TV. Do you want to install a VPN on your router? Then you must have a router that is suitable for this. Setting up a VPN on your router requires some technical knowledge and can therefore be quite tricky. This is because you need to modify your router’s firmware, a process called ‘flashing’. These are the steps you need to follow if you want to use a VPN on your router:

 1. Check whether you have a suitable router to ‘flash’. You can find more information about this in this overview of the best VPN routers.
 2. Choose a VPN that works well with routers, like for example ExpressVPN, and create an account.
 3. Adjust the firmware of your router and install your VPN on this router. For this, please consult our extensive step-by-step plan Setting up VPN on a router (DD-WRT).
 4. Connect your VPN to your router
 5. Connect your Android TV (and possibly other devices) to the wifi network of the flashed router. Your Android TV is now automatically connected via the VPN as well.

VPN on Android TV: setting up via a virtual router

In addition to setting up your normal router, you can also set up a virtual router. This is really nothing more than an wifi hotspot on your PC or Mac. If you let this device connect to a VPN and then set up a virtual router that you connect your Android TV to, your television is also protected by the VPN. This is useful if, for example, you have a router that is not suitable for VPN use. Follow these steps to set up a virtual router for your Android TV:

 1. Install a VPN on your PC or Mac. If you’re not sure which VPN will work best with your computer, you can see what the best VPN’s for Windows and Mac are here.
 2. Set up a virtual router on this device. This can be done in some cases by setting up a wifi hotspot within your settings. Otherwise, you can follow the steps in these articles for virtual routers on Windows and virtual routers on Mac.
 3. Connect your Android TV with the hotspot or virtual router of your PC or Mac. Your Android TV now uses your computer’s VPN connection.

The best VPN for Android TV

Are you still looking for a VPN for your Android TV? We have a recommendation for you. If you’d rather have more choice and also want to try out other VPN’s, then we’d like to refer you to our article ‘The best VPN for your Android TV’, where we present the three best options to you. Do you prefer to make your choice all by yourself? Then go to our review overview to see a comprehensive list of VPN’s and compare options.

ExpressVPN for Android TV: lightning-fast streaming

Eéone of the best and most popular VPN’s at the moment is ExpressVPN. This provider also excels when it comes to streaming. ExpressVPN is very easy to install on your Android TV, as it has a dedicated app that can be found in the Play Store.

 1. The servers of ExpressVPN always achieve high speeds. In fact, this provider isééone of the fastest VPN providers. This is perfect for streaming. After all, if you use a slow VPN, you will frequently have to wait longer for your movie or series to load. With ExpressVPN you won’t have to deal with this, so you can enjoy your Android TV undisturbed.
 2. The security of ExpressVPN is also good. The VPN uses the strongest forms of encryption and keeps absolutely no logs. Moreover, the software is also available in numerous different languages. As far as we are concerned, ExpressVPN is the perfect choice for secure and free streaming of Hulu, Netflix and countless other online services. ExpressVPN’s many servers make it possible to bypass geographical blockades .
 3. Should you try out this VPN and end up not being satisfied, don’t worry. ExpressVPN has a 30-day not-good-money-back guarantee which you can make use of in that case.

Why a VPN on your Android TV?

We already mentioned it briefly, but still we d like to list the advantages of using a VPN on your Android TV. A VPN gives users more privacy, security and freedom on the internet. What exactly does this mean for your Android TV? Here are some concrete examples:

 • Privacy: By using a VPN on your Android TV, people can no longer easily find out everything you do online. The movies and series you watch, for example, are now solely your business. Without a VPN there are many parties who can see this wél. Think of your internet provider, your landlord, the websites you visit and cybercriminals.
 • Security: If cybercriminals can no longer see your information, they can’t abuse that data either. The encryption provided by a VPN makes you safer online, even with your Android TV. For example, you can watch Disney Plus safely without worry.
 • Freedom: Unlimited streaming on your Android TV suddenly becomes possible with a VPN. You get access to more online content depending on your server choice. For example, the American Netflix can be easily viewed with a server in the United States. When you connect to a server from your home country from abroad, you can watch local television on your Android TV. Other platforms you will have more freedom on are Hulu, Spotify, YouTube and the services of numerous sports channels.

Conclusion: setting up VPN Android TV

When you set up a VPN on your Android TV, you ll have more options for streaming and you ll be much safer online . We recommend that you use ExpressVPN . You can install this VPN on your Android TV via their app in the Play Store. You can also set up this connection on your (virtual) router, so that your Android TV automatically runs through the VPN as long as it is connected to the router. Whatever option you choose, with a VPN your Android TV is well protected and a world of online content will open up for you.

ทิ้งข้อความไว้

พวกเราที่ Globalwatchonline.com ใช้พวกเขามาหลายปีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่เปิดเผยตัวตนบนเว็บ เราตัดสินใจที่จะสร้างศูนย์กลางที่คุณสามารถค้นหาคำแนะนำ VPN ที่มีประโยชน์และบทวิจารณ์ที่น่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ VPN

รีวิวที่ดีที่สุด

© 2021 Globalwatchonline.com. สงวนลิขสิทธิ์.

thThai